|
  • Preparaty przedłużające trwałość

Preparaty przedłużające trwałość

Best – One

Best – One

30016

OPIS:

Płynny preparat przedłużający trwałość dedykowany do wszystkich produktów mięsnych i rybnych.

DAWKOWANIE:

0,5 – 1% na masę produktu

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste „p”, Bez glutaminianu sodu „b”, Niskowydajne „n”, Średniowydajne „s”, Wysokowydajne „w”, Do produktów surowych „d”):

p

 

Bestate-P

30010

OPIS:

Jest to płynna mieszanina odpowiednio  wyselekcjonowanych, składników (mleczanów oraz octanów), dobranych w proporcjach zapewniających skuteczną  ochronę i trwałość wszystkich produktów mięsnych oraz rybnych. Hamuje rozwój drobnoustrojów (głównie: bakterii grupy coli, bakterii mlekowych i bakterii chorobotwórczych: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum oraz Listeria monocytogenes); produkt zalecany do produkcji metek, kiełbas surowych, produktów dojrzewających, wyrobów z dodatkiem mom i mdom, jako dodatek do emulsji skórkowej i dodatek do solanek (eliminując zakażenie w surowcu mięsnym przeznaczonym na wędzonki); produkt może być stosowany przez nastrzyk jako środek zabezpieczający przed zmianami mikrobiologicznymi w półtuszach wieprzowych i drobiowych; produkt może być stosowany do moczenia osłonek naturalnych używanych do produkcji produktów mięsnych wrażliwych mikrobiologicznie (np. kiełbasa surowa)

Zastosowania:

Wędzonki

Zalecana dawka 1 % w gotowej wędzonce.

Wzór na poziom dodatku preparatu Bestate – P w wędzonkach

Dodatek Bestate-P do solanki = (100% + A) (100% – B)/A 100%

A – zakładany poziom nastrzyku (%)
B – zakładany poziom ubytków w obróbce termicznej

Zalecana ilość dodatku preparatu Bestate-P na 100 litrów solanki do mięsa

Poziom nastrzyku

40%

50%

60%

70%

80%

100%

Dodatek Bestate-P

3,08

2,64

2,34

2,14

1,98

1,76

Wędliny

Zalecamy dodawanie preparatu do wszystkich farszów kiełbasianych, na poziomie 0,9% na farsz przy uwzględnieniu standardowego ubytku w obróbce termicznej.

Wzór na poziom dodatku preparatu Bestate – P w wędlinach parzonych

Dodatek Bestate-P do farszu = W *(100% – U)

W – ilość farszu mięsnego na mieszałce (kg)
U – zakładany poziom ubytków wędliny surowej w obróbce termicznej

Gwarantuje zdecydowanie większą trwałość wędlin, nawet przy braku ciągłości łańcucha chłodniczego

Jelita wieprzowe

Dzięki moczeniu przelanych jelit wieprzowych w 5% roztworze Bestate-P przez 1 h jelita zachowują zdecydowanie wyższą trwałość w kiełbasach (nawet jeśli kiełbasa nie jest wędzona).

Emulsja skórkowa

Dodatek Bestate-P w ilości 1 % na masę emulsji skórkowej znacznie przedłuża trwałość wędlin zawierających emulsję skórkową.

Półtusze wieprzowe i tuszki drobiowe

Natrysk półtusz wieprzowych 20% roztworem preparatu Bestate-P (25 kg Bestate-P i 100 kg wody) wpływa korzystnie na wyniki badań mikrobiologicznych wymazów z powierzchni półtusz przeznaczonych na eksport. Tuszki drobiowe mogą być zabezpieczane poprzez zastosowanie rozpylonego preparatu przez 2 minuty w ostatnim okresie oprysku już ochłodzonych tuszek.

Mięsa produkcyjne

Zalecamy zastosowanie preparatu Bestate-P w ilości 1 % w celu zabezpieczenia ich trwałości. Od momentu dodania preparatu mięsa są stabilizowane mikrobiologicznie.

Wyroby podsuszane

Polecamy preparat Bestate-P jako dodatek do wyrobów podsuszanych (dawkowanie: 1 % na gotowy wyrób mięsny). W pierwszym etapie podsuszania trwałość tych produktów jest bardzo zmienna. Preparat Bestate-P pozwala uzyskać powtarzalność smaku i eliminować efekt zakwaszania.

Wyroby podrobowe

Dodatek preparatu do wszystkich produktów podrobowych jak salcesony i pasztety w ilości 1 % na gotowy wyrób.

Mięsa kulinarne i surowe wędliny

Bestate-P znacząco przedłuża trwałość mięsa kulinarnego, kiełbasy białej surowej i polskiej wędzonej surowej przy poziomie dodatku 1 % na produkt gotowy.

Jest to płynna mieszanina odpowiednio wyselekcjonowanych, składników (mleczanów oraz octanów), dobranych w proporcjach zapewniających skuteczną ochronę i trwałość wszystkich produktów mięsnych oraz rybnych. Hamuje rozwój drobnoustrojów (głównie: bakterii grupy coli, bakterii mlekowych i bakterii chorobotwórczych: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum oraz Listeria monocytogenes); produkt zalecany zarówno dla przemysłu rybnego jak i miesnego.

DAWKOWANIE:

1% na wyrób gotowy

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste „p”, Bez glutaminianu sodu „b”, Niskowydajne „n”, Średniowydajne „s”, Wysokowydajne „w”, Do produktów surowych „d”):

p

 

AllPure E-0

AllPure E-0

010

OPIS:

Naturalny preparat przedłużający trwałość produktów spożywczych.

Gwarancją jakości i bezpieczeństwa jest 100% naturalność surowców używanych do produkcji All Pure E-0.

Innowacyjna metoda produkcji octu na drodze fermentacji pozwala uzyskać produkt, który charakteryzuje się skutecznym działaniem antyoksydacyjnym i bakteriostatycznym. Technologia krystalizacji i suszenia rozpyłowego z bardzo krótkim czasem działania temperatury i ciśnienia gwarantuje, że aktywne związki nie ulegają degradacji. Badania dowodzą, że ocet w formie proszkowej stanowi doskonałą ochronę przed rozwojem mikroflory patogennej w tym Listeria monocytogenes. Błony komórkowe mikroorganizmów pozwalają im utrzymać optymalny gradient pH, który jest bardziej zasadowy wewnątrz komórki. Cząsteczki octu mają zdolność swobodnej dyfuzji przez błony komórkowe, co wpływa na zaburzenie równowagi pH wewnątrz komórki, a tym samym zaburzenie ich funkcji komórkowych.

Dodanie All Pure E-0 nie wpływa znacząco na pH mięsa, działa on wewnątrz komórek drobnoustrojów.

Roztwór 0,7% preparatu wykazuje pH 5,8 Preparat doskonale przedłuża trwałość w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, świeżej barwy oraz zapachu.

DAWKOWANIE:

Indywidualnie

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste „p”, Bez glutaminianu sodu „b”, Niskowydajne „n”, Średniowydajne „s”, Wysokowydajne „w”, Do produktów surowych „d”):

p

 

FRESHCOLOR E

009

OPIS:

Preparat przedłużający trwałość w formie proszkowej przeznaczony do zastosowania w produktach mięsnych i rybnych.

Wpływa zarówno na przedłużenie trwałości jak i stabilizacje barwy wyrobu gotowego.

Stosowany w dawkach od 6 do 10 g na 1 kg wyrobu gotowego

DAWKOWANIE:

0,6% -1% na wyrób gotowy

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste „p”, Bez glutaminianu sodu „b”, Niskowydajne „n”, Średniowydajne „s”, Wysokowydajne „w”, Do produktów surowych „d”):

p

e(Lm)inate LAD

008

OPIS:

Skuteczny preparat przedłużający trwałość wyrobów mięsnych, drobiowych i rybnych.

Sugerowana dawka 0,75% w wyrobie gotowym.

Wędzonki

Zalecana dawka 0,75% w gotowej wędzonce.

Wzór na poziom dodatku preparatu e(Lm)inate LAD w wędzonkach.

Dodatek e(Lm)inate LAD do solanek = (100%+A)*(100%-B)/(A*133,3%)

A – zakładany poziom nastrzyku (%)
B – zakładany poziom ubytków w obróbce termicznej

 

Zalecana ilość dodatku preparatu e(Lm)inate LAD na 100 litrów solanki

Poziom nastrzyku

40%

50%

60%

70%

80%

100%

Dodatek e(Lm)inate LAD (kg) na 100 litrów

2,31

1,98

1,76

1,61

1,49

1,32

Wędliny

Zalecany dodatek preparatu w ilości 0,7 % na farsz

Emulsja skórkowa

Dodatek preparatu e(Lm)inate LAD w ilości 0,75 % na masę emulsji wpływa na przedłużenie trwałości produktów z jej użyciem.

Mięso produkcyjne

Zalecany dodatek 0,75 % na masę mięsa wpływa na trwałość mikrobiologiczną surowca mięsnego i trwałość gotowych produktów nawet przy braku zachowania łańcucha chłodniczego.

DAWKOWANIE:

0,75% na wyrób gotowy

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste „p”, Bez glutaminianu sodu „b”, Niskowydajne „n”, Średniowydajne „s”, Wysokowydajne „w”, Do produktów surowych „d”):

p