SOLANKA OGONÓWKA N 100

90416

Solanki Nastrzykowe

SOLANKA OGONÓWKA N 100

Opis:

Solanka bez aromatu do nastrzyku ogonówki i mięśni szynkowych na 100 % przyrostu . Może być wykorzystywana jako solanka do kiełbas cienkich, w których elementy są nastrzykiwane a następnie rozdrabniane. Poziom wydajności do 165% w wyrobie gotowym.
SOLANKA OGONÓWKA N 100

Dawkowanie:

7 kg/100 l solanki
SOLANKA OGONÓWKA N 100