BESTATE-P

30010

Preparaty Płynne

Opis:

Solanki do mięsa - jest to płynna mieszanina odpowiednio wyselekcjonowanych, składników (mleczanów oraz octanów), dobranych w proporcjach zapewniających skuteczną ochronę i trwałość wszystkich produktów mięsnych oraz rybnych. Solanki do mięsa hamują rozwój drobnoustrojów (głównie: bakterii grupy coli, bakterii mlekowych i bakterii chorobotwórczych: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum oraz Listeria monocytogenes); produkt zalecany do produkcji metek, kiełbas surowych, produktów dojrzewających, wyrobów z dodatkiem mom i mdom, jako dodatek do emulsji skórkowej i dodatek do solanek (eliminując zakażenie w surowcu mięsnym przeznaczonym na wędzonki); produkt może być stosowany przez nastrzyk jako środek zabezpieczający przed zmianami mikrobiologicznymi w półtuszach wieprzowych i drobiowych; produkt może być stosowany do moczenia osłonek naturalnych używanych do produkcji produktów mięsnych wrażliwych mikrobiologicznie (np. kiełbasa surowa)

Zastosowania:

Wędzonki

Zalecana dawka 1 % w gotowej wędzonce.

Wzór na poziom dodatku preparatu Bestate – P w wędzonkach

Dodatek Bestate-P do solanki do mięsa = (100% + A) (100% – B)/A 100%

A – zakładany poziom nastrzyku (%)
B – zakładany poziom ubytków w obróbce termicznej

Zalecana ilość dodatku preparatu Bestate-P na 100 litrów solanki do mięsa

Poziom nastrzyku

40%

50%

60%

70%

80%

100%

Dodatek Bestate-P

3,08

2,64

2,34

2,14

1,98

1,76

Wędliny

Zalecamy dodawanie preparatu do wszystkich farszów kiełbasianych, na poziomie 0,9% na farsz przy uwzględnieniu standardowego ubytku w obróbce termicznej.

Wzór na poziom dodatku preparatu Bestate – P w wędlinach parzonych

Dodatek Bestate-P do farszu = W *(100% – U)

W – ilość farszu mięsnego na mieszałce (kg)
U – zakładany poziom ubytków wędliny surowej w obróbce termicznej

Gwarantuje zdecydowanie większą trwałość wędlin, nawet przy braku ciągłości łańcucha chłodniczego

Jelita wieprzowe

Dzięki moczeniu przelanych jelit wieprzowych w 5% roztworze Bestate-P przez 1 h jelita zachowują zdecydowanie wyższą trwałość w kiełbasach (nawet jeśli kiełbasa nie jest wędzona).

Emulsja skórkowa

Dodatek Bestate-P w ilości 1 % na masę emulsji skórkowej znacznie przedłuża trwałość wędlin zawierających emulsję skórkową.

Półtusze wieprzowe i tuszki drobiowe

Natrysk półtusz wieprzowych 20% roztworem preparatu Bestate-P (25 kg Bestate-P i 100 kg wody) wpływa korzystnie na wyniki badań mikrobiologicznych wymazów z powierzchni półtusz przeznaczonych na eksport. Tuszki drobiowe mogą być zabezpieczane poprzez zastosowanie rozpylonego preparatu przez 2 minuty w ostatnim okresie oprysku już ochłodzonych tuszek.

Mięsa produkcyjne

Zalecamy zastosowanie preparatu Bestate-P w ilości 1 % w celu zabezpieczenia ich trwałości. Od momentu dodania preparatu mięsa są stabilizowane mikrobiologicznie.

Wyroby podsuszane

Polecamy preparat Bestate-P jako dodatek do wyrobów podsuszanych (dawkowanie: 1 % na gotowy wyrób mięsny). W pierwszym etapie podsuszania trwałość tych produktów jest bardzo zmienna. Preparat Bestate-P pozwala uzyskać powtarzalność smaku i eliminować efekt zakwaszania.

Wyroby podrobowe

Dodatek preparatu do wszystkich produktów podrobowych jak salcesony i pasztety w ilości 1 % na gotowy wyrób.

Mięsa kulinarne i surowe wędliny

Bestate-P znacząco przedłuża trwałość mięsa kulinarnego, kiełbasy białej surowej i polskiej wędzonej surowej przy poziomie dodatku 1 % na produkt gotowy.

Jest to płynna mieszanina odpowiednio wyselekcjonowanych, składników (mleczanów oraz octanów), dobranych w proporcjach zapewniających skuteczną ochronę i trwałość wszystkich produktów mięsnych oraz rybnych. Hamuje rozwój drobnoustrojów (głównie: bakterii grupy coli, bakterii mlekowych i bakterii chorobotwórczych: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum oraz Listeria monocytogenes); produkt zalecany zarówno dla przemysłu rybnego jak i mięsnego.

Deklaracja: regulatory kwasowości: E261, E326

Dawkowanie:

0,5 – 1% na wyrób gotowy lub 5% do moczenia osłonek naturalnych