SZYNKA ZE SPICHRZA

92009

Solanki Nastrzykowe

SZYNKA ZE SPICHRZA

Opis:

Solanka bezfosforanowa dedykowana do wszystkich elementów (25 – 35% nastrzyku )produkowanych metodą odwróconej obróbki termicznej. Produkt gotowy charakteryzuje się charakterystyczną kruchością i odpowiednio dobraną kompozycją smakową.

SZYNKA ZE SPICHRZA

Dawkowanie:

5,5 kg/100 l solanki
SZYNKA ZE SPICHRZA